OLJETILLSATSER

Genom att hålla motorn smord, kan STP®-oljetillsatser minska friktionen, värmeutveckling och slitaget i motorn. Dessutom kan specialiserade STP®-oljetillsatser hjälpa till att stoppa oljeläckage samt minska oljeförbrukningen och avgasröken.